Algemene Header Afbeelding

Centrum voor mondzorg is een erkend leerbedrijf

We stellen regelmatig opleidingsplaatsen ter beschikking in ons bedrijf voor studenten die de Tandtechniek opleiding aan de DHTA te Utrecht willen gaan doen.

Wij verzorgen de beroepspraktijkvorming voor de volgende opleidingen:

  • Tandtechnisch medewerker
  • Tandtechnicus (Manager)

Het opleidingsorgaan

De DHTA is het kennis- en opleidingencentrum voor uniek vakmanschap in Utrecht. Onze branches verpersoonlijken dat vakmanschap. Innovatieve technologieën, ondernemerschap en maatwerk kenmerken onze branches. In het krachtenveld tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven bevordert de DHTA de kwaliteit van opleidingen. Ook bevordert zij het vakmanschap en ondernemerschap in de branches. De DHTA informeert over het onderwijs en de arbeidsmarkt in de branches. En creëert toekomst voor bestaande en nieuwe opleidingen in specialistisch vakmanschap.